Mødeplan

Det ender ikke altid sådan

Det ender ikke altid sådan

Ud over Generalforsamlingen afholdes der 2 årlige møder, normalt sidste mandage i september og januar. Derudover indkaldes der til ekstraordinære møder såfremt behov skulle opstå!

Såfremt afdelingen ikke kan deltage i mødet, bedes dette meddelt til sekretæren!

Næste planlagte Hovedbestyrelsesmøder er:

  • September 2024 kl. 19.00 i Bøgehøjhuset.
  • Dato kommer senere

Næste ordinære generalforsamling afholdes:

          13 Maj 2024 kl. 19.00 i Bøgehøjhuset.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sdr. Nærå Idrætsforening

mandag den 13. maj 2024 kl. 19.00

    i Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev.

 

 

 

                                                                           Dagsorden:

                                                                           Valg af dirigent

                                                                           Formandens beretning

                                                                           Forelæggelse af revideret regnskab

                                                                           Behandling af indkomne forslag

                                                                           Valg i henhold til vedtægtens § 5

                                                                           Eventuelt