Bestyrelsen

Bestyrelse pr. 2021-08-25

Karin Blessing, Formand

Mogens Backmann, Kasserer

Inge B Jensen, Sekretær

Afdelingsformænd

Lisbeth Hansen, Senior Idræt

Martin Løhde Andersen, Håndbold

Ivan Timm, Cykling

Tlf. 28 55 24 01

Tina Krogh, Linedance

Kurt Kristensen, Petanque

Email: kkr@pte.dk